Diensten

Onze diensten zijn ontstaan uit een visie op de markt(ontwikkelingen) en onze drive om een positieve bijdrage te geven aan de bedrijfsvoering in de context van die ontwikkelingen.

Visie

De wereld waarin wij zakendoen verandert steeds sneller. 

Bedrijven zijn niet altijd wendbaar genoeg om een eenmaal ingenomen richting (snel) te kunnen veranderen. Dit starre handelen wordt nog versterkt door de niet altijd up-to-date (legacy) automatisering die gebruikt wordt, waarbij veelal zelfs hele afdelingen op Excel draaien.

Ook zien wij dat ondernemers vaak een oprechte sparringpartner missen die eerlijk, rechtdoorzee, open feedback geeft over de onderneming van beleid en automatisering tot processen en after-service. Daardoor wordt niet altijd uit de bedrijfsvoering gehaald wat er uit te halen valt.  Wat gemist wordt is die bredere blik (vanuit ervaring bij meerdere bedrijven) op de mogelijkheden in IT en een onafhankelijke blik op de efficiëntie van het IT landschap. En uiteraard ook de impact van die operatie op de efficiëntie, effectiviteit en happiness van het personeel!

Missie

RMO’rs zijn de sparringpartner voor organisaties. Wij vertellen eerlijk en direct wat we aantreffen en wat wij geleerd en gezien hebben bij andere organisaties. We ondersteunen in het transformeren naar een wendbare organisatie.

Wij krijgen energie van het efficiënter en effectiever laten verlopen van processen zodat minder menskracht nodig is, verder geschaald kan worden en meer werkplezier gerealiseerd kan worden. We doen dit o.a. door samen met het team van onze klanten, de menskant centraal te zetten, de implementatie en het gebruik van IT daar goed in te passen en zo toe te werken naar een mensvriendelijke, klantgerichte, efficiënte, effectieve en wendbare data-driven organisatie.


man sitting on chair beside laptop computer and teacup

CIO as a Service

The RMO Company introduceert CIO-as-a-Service; een flexibele dienst, op maat gesneden voor middelgrote en kleinere organisaties die op zoek zijn naar iemand die ‘eigenaarschap’ neemt over de informatie en datamanagementstrategie & beheersing zodat u zich - als ondernemer - op uw dagelijkse operatie kunt concentreren. 

(Big) Data is Koning!

two men facing each other while shake hands and smiling

Sparring Partner

The RMO Company adviseur kijkt graag met u als ondernemer mee, biedt een luisterend oor en deelt onze collectieve kennis en ervaringen.

We formaliseren desgewenst  bevindingen veelal vanuit workshops met de teams waarbij SWOT en PEST analyses, de basis vormen voor een snapshot van de huidige situatie en de gewenste verbeteringen en veranderingen, waarbij we ook adviseren en bijdragen in het veranderproces zelf.

turned on black and grey laptop computer

ERP Implementatie

Met onze eigen methodologie afgestemd op ERP trajecten, leveren we de gekozen oplossing op binnen tijd, scope en budget. Hierna zal uw organisatie op een efficiënte manier haar processen kunnen doorlopen en zal de data kwaliteit binnen uw organisatie tot een hoger niveau getild worden. De oplossing zal niet alleen afgestemd zijn op uw organisatie, maar zal ook future-proof zijn!

Onze 'sweetspots'

  1. Middelgrote organisaties met nauwelijks schaalbare processen en een verlangen/ noodzaak om groeien/flexibeler te worden. bedrijven die vast zitten (mede) door hun legacy IT en o.a. daardoor niet meer wendbaar zijn.
  2. Handel, Discrete & Semi-proces industrie, Food & Beverage, ICT, Logistieke & Zakelijke dienstverlening. 
  3. En we worden blij en nog meer succesvol als het een opdrachtgever betreft (de oprichter-eigenaar veelal) die , afgezien van een fit met ons qua karakter, drijfveren en waarden, vooral ook mandaat en visie heeft.